Školská rada

Postavení a činnost školské rady vymezují § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

Složení školské rady

Za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků:

  • JUDr. Vladimír Sýkora (od 4. 9. 2020)
  • MUDr. Lukáš Vavrečka (od 4. 9. 2020)

Za pedagogické pracovníky:

  • Mgr. Radim Frič (od 26. 8. 2020)
  • Mgr. Kateřina Obrusníková (od 26. 8. 2020)

Za zřizovatele:

  • Ing. Marek Hájek (od 1. 9. 2020)
  • Ing. Tomáš Navrátil (od 1. 9. 2020)

Předsedou školské rady byl zvolen Mgr. Radim Frič.
Kontakt: 553 710 542 (klapka 517), fric.radim@sgopava.cz

Zápisy z jednání jsou k nahlédnutí u předsedy školské rady.