Chemický kroužek

O minulosti pojednává dějepis, o zítřku rozhoduje chemie…

Co je cílem 

  • Žáci se naučí se rozumět chemii v souvislostech, propojí si ji s ostatními přírodními vědami.
  • Žáci získávají informace o přírodních i syntetických látkách na základě experimentů.

Jak učení probíhá

  • Žáci se učí prakticky, pozorováním, prostřednictvím převážně badatelsky orientované výuky.
  • Kroužek probíhá v moderně vybavené chemické laboratoři.
  • Žáci se účastní akcí pro veřejnost, kde prostřednictvím chemických pokusů popularizují vědu.
  • Pracujeme kreativně nad rámec výuky.

Vazba na reálný život

  • Žáci se naučí propojovat informace týkající se procesů probíhajících v přírodě.
  • Žáci aktivně přistupují k ochraně svého zdraví a životního prostředí.
  • Žáci se naučí prezentovat na veřejnosti, účastní se táborů a akcí pro děti i veřejnost jako popularizátoři vědy.