Přípravné kurzy

Slezské gymnázium Opava organizuje pro žáky 9. ročníku Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám, a to z matematiky a z českého jazyka. Zájemci si mohou zvolit den, kdy chtějí kurz navštěvovat – pondělí, středa nebo pátek. Tyto kurzy budou zahájeny ve dnech uvedených v následujícím přehledu:

  • pondělní kurz 11. ledna 2021 (konec 29. března)
  • středeční kurz 13. ledna 2021 (konec 24. března)
  • páteční kurz 8. ledna 2021 (konec 26. března)

Jak se můžete přihlásit?

  • On-line přihláška k Přípravným kurzům
  • Přihláška k Přijímacím zkouškám Nanečisto bude aktivní od 1. 2. 2021.
    Pokud jste se k Přijímacím zkouškám Nanečisto přihlásili již prostřednictvím přihlášky k Přípravným kurzům, tuto přihlášku neodesílejte.

Slezské gymnázium Opava dále organizuje také Přijímací zkoušky Nanečisto, které proběhnou v úterý 23. března 2021 v odpoledních hodinách.

Cena jednoho kurzu je 900,- Kč, v případě zájmu o návštěvu kurzů obou předmětů (M + ČJ) je snížená cena 1700,- Kč. Poplatek za Přijímací zkoušky Nanečisto je 250,- Kč – v případě, že se Přijímacích zkoušek Nanečisto účastní žák Přípravných kurzů, částku 250 korun neplatí.

Využijte patnáctileté zkušenosti našich učitelů s přípravou k přijímacím zkouškám. A zvládli jsme to i v době jarní koronavirové karantény.