Šablony pro SŠ a VOŠ II

Název projektu: Osobnostní rozvoj učitelů a aktivity na SGO Opava

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání OP VVV 2014–2020

Výzva č. 02_18_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II – MRR v prioritní ose 3 OP

Registrační číslo: projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014400

Začátek projektu: 1. 9. 2019

Konec projektu: 31. 8. 2021

Projekt je zaměřen na následujících témata: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT a spolupráce s rodiči žáků

Slezské gymnázium realizuje v rámci projektu aktivity, jako je Tandemová výuka, Profesní rozvoj pedagogů SŠ prostřednictvím mentoringu, Zapojení odborníka z praxe do výuky v SŠ, Využití ICT ve vzdělávání v SŠ, Klub pro žáky SŠ, Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem a Projektový den ve škole.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.