Erasmus+ 2014–2020

Název projektu: Společné vzdělávání a sdílení zkušeností na Slezském gymnáziu v Opavě

Projekty mobility osob Klíčová akce 1 (KA1)

Registrační číslo: projektu: 2020-1-CZ01-KA101-077181

Začátek projektu: 1. 9. 2020

Konec projektu: 31. 12. 2021

Projekt Společné vzdělávání a sdílení zkušeností na Slezském gymnáziu v Opavě zvýší kvalitu poskytovaného vzdělávání na Slezském gymnáziu Opava, zvláště pak je prioritou podpořit a mentorovat výuku cizích jazyků. Cílem projektu je propojit výuku s novými aktivitami a podpořit mezipředmětové vztahy. Přivést pedagogy k užší, vzájemné spolupráci a výměně zkušeností. Hlavními plánovanými aktivitami jsou jazykové kurzy (7 mobilit) pro pedagogy nejazykáře a koordinátora projektu ve Spojeném království a dále pak jazykově-metodický kurz ve Francii (1 mobilita). Celkem se jedná o osm zahraničních mobilit.

Dlouhodobý přínos projektu se projeví v kvalitnější výuce cizích jazyků, důraz bude kladen zejména na učení se na straně studentů (learning), nikoliv na vyučování na straně učitele (teaching). Tento projekt kompletuje plán rozvoje školy a osobního rozvoje učitelů v oblasti cizích jazyků. Dále posiluje internacionalizaci školy, kdy z pohledu okrajového regionu je pro školu žádoucí a potřebná mezinárodní spolupráce a výměna zkušeností.