Emise

Kdo jsme? Jsme skupina studentů SGO, kteří nechtějí pouze nečinně přihlížet ke stále se zhoršujícímu stavu okolního prostředí. Zabýváme se tématem znečištění ovzduší a světelným znečištěním.

 

 

Jaký máme cíl, co chceme?

Chceme propagovat myšlenku zdravotně nezávadného ovzduší, šířit osvětu o světelném znečištění a zasadit se o změny v legislativě ČR i EU v oblasti životního prostředí. 

Jak chceme cíle dosáhnout?

Pořádáme přednášky pro veřejnost, školení a prezentujeme na mnoha akcích, kde posluchače s naší prací seznamujeme a nabízíme jim alternativní řešení. Problematiku konzultujeme s odborníky a spolupracujeme s představiteli moci zákonodárné a výkonné.

Web: www.emise.slezgymopava.cz

Twitter: www.twitter.com/ProjektEmise

Instagram: www.instagram.com/projektemise