Výzva: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

Název projektu: Nové metody na SGO

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání OP VVV 2014-2020
Výzva č. 02_16_035

Registrační číslo: projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005213

Začátek projektu: 1. 8. 2017

Konec projektu: 31. 7. 2019

Cílem projektu je podpořit střední a vyšší odborné školy formou projektů zjednodušeného vykazování.

Číst více