Dějepis

Historia magistra vitae. Dějiny jsou učitelkou života.
Marcus Tullius Cicero

Co je cílem

  • žáci se naučí propojovat minulé jevy s těmi současnými
  • žáci lépe porozumí současnosti (příčiny dějinných konfliktů, dobrých vztahů mezi národy, …) 
  • žáci si uvědomí své místo v lidské společnosti (kdo jsme, odkud pocházíme, kam směřujeme), spjatost s přírodou a minulostí 
  • žáci porozumí jiným kulturám, rasám a národům (kulturním odlišnostem)  
  • žáci si vytvoří základní kulturní přehled (důležité pojmy, osobnosti, události, …)
  • žáci získávají poznatky i z jiných předmětů (např. zeměpis, výtvarné umění, jazyky, …) 

Jak učení probíhá, jaké dovednosti rozvíjí a proč je dějepis důležitý

  • učíme se nejen ve třídě, ale také v prostoru našeho regionu
  • učíme se nejen z knih a výkladu, ale také besedami, dialogy, …
  • účastníme se soutěží, přehlídek seminárních prací, exkurzí
  • získáváme informace z různých zdrojů (kniha, mapa, video, internet, …) 
  • rozvíjíme komunikační dovedností (např. schopnost přesně se vyjadřovat, diskutovat, kriticky rozebrat text, …) 
  • rozvíjíme myšlení a samostatnost ve vyhodnocování (Proč se to v minulosti stalo právě tak? Mám jiný názor? Umím ho obhájit a doložit?)
  • rozvíjíme etické vnímání (rozpoznání dobrého a špatného chování lidí) 
  • vytváříme hodnotový systém člověka (svoboda, spravedlnost, tolerance, …) 

Spolupracujeme

Výuka probíhá i pomocí spolupráce s pamětníky a se subjekty v našem regionu: